Dab tsi yog Ribbon Shredder Paj? And how to Create a Dynamic Ribbon Shredder flower Bow?yuav ua li cas yuav ua rau ib tug shredder ribbon nyo hau,Ntawv Shredder cuab yeej,khoom plig packing tswv yim

Koj Yuav Xav

  • Ribbon stripper
  • (www.ribbon-shredder.com)
    Polyester ribbon – 2〃wide
    (ob xim yeem)(County Baskets)
  • Muab ob npaug rau mog daim kab xev
  • Clear daim kab xev
  • Txiab
Ib tug niaj hnub twist hneev ua
nrog peb amazing ribbon stripping cuab tam,
tsis muaj khoom plig wrapper yuav tsum
tsis muaj no. Nyob rau hauv no qhov koj
yuav kawm yuav ua li cas yuav ua rau ib tug zoo heev intricately txiav nyo hau.

Kauj ruam 1:
Txiav peb kab txaij ntawm txhua lub xim ntawm tus xov measuring kwv yees li
15cm / 6〃 ntev. You can make this bow with on ribbon colour.

Kauj ruam 2:
Leave approximately 2cm/1〃 on each side.
Place the first ribbon strip in between the teeth of the ribbon stripper.

Apply even force on the stripper and strip the ribbon
do not strip the ribbon off the end.
Gift Wrap Culring Ribbon Strippers, Ribbon Shredder Curler Tool for Gift Wrapping

TIPGently tug the ribbon in the ribbon shredder to ensure ribbon isn`t shredded
to the end.

Kauj ruam 3:
Repeat the same of all six strips of ribbon.

Kauj ruam 4:
Fold the stripped ribbon in half and twist the ribbon at the base. This will
create a beautiful flower effect.
Ribbon Stripper Curler Tools,Ribbon Curler,Ribbon Shredder,Ribbon Splitter Tool

Kauj ruam 5:
Apply clear tape to the base of the ribbon to create a strong stem.
Apply double-sided tape around the stem and remove the backing.

Kauj ruam 6: Take another piece of stripped ribbon fold in half and wind around
the double-sided tape. Apply clear tape to the stem.
Shred and Curl Ribbon,Ribbon Shredder,Ribbon Stripper,Custom Gift Packing Ideas
Repeat the process with the remainder stripped ribbons and finish off with
double-sided tape.

Kauj ruam 7:
Take a strip of ribbon approximately 15cm/6〃long and strip all the way off
the end creating thin strips of ribbon.

Kauj ruam 8:
Twist the shredded ribbon strip around the double-sided tape and finally secure
with clear tape.

Kauj ruam 9:
Make a small cut at the base of the ribbon stem. Ensure the cut is small,
do not cut too deep and gently pull apart, do not split the ribbon too deep.Christmas Gift Wrap Best Ribbon Shredder Curler Tool for Gift Wrapping Ideas