փուչիկ գանգրացնող ժապավեն

տուն/փուչիկ գանգրացնող ժապավեն