ໂບປູມເປົ້າ curling ribbon

ຫນ້າທໍາອິດ/ໂບປູມເປົ້າ curling ribbon