2 var palīdzēt sadalīt un saritināt jūsu skaistās lentes, vienkārši pavelkot

Mājas/2 var palīdzēt sadalīt un saritināt jūsu skaistās lentes, vienkārši pavelkot