2 ဘေးထွက်ဖဲကြိုးဖျက်စီး

နေအိမ်/2 ဘေးထွက်ဖဲကြိုးဖျက်စီး