අපව අමතන්න.

ළඟා වීමට ඔබ දක්වන උනන්දුව අපි අගය කරමු. එබැවින් අපි ඔබේ නිශ්චිත විමසුම සුදුසු දෙපාර්තමේන්තුවට හෝ කණ්ඩායම් සාමාජිකයාට යොමු කළ හැකිය, කරුණාකර පහත විකල්ප වලින් තේරීමක් කරන්න. අපි ඉක්මනින් ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු!

ක්ෂණික ප්‍රතිචාර අවශ්‍ය ප්‍රශ්න සඳහා, කරුණාකර අපගේ වෙත යොමු කරන්න නිතර අසන පැන පිටුව හෝ
අමතන්න +86-769-82521007, සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා 9 am to 6 ප.ව. නැගෙනහිර.

නිති අසන පැණ

මගේ ඇණවුම නිරීක්ෂණය කරන්න

නව ඇණවුම් විමසීම්

නව සිල්ලර වෙළෙන්දන්

පවතින සිල්ලර වෙළෙන්දා

අභිරුචි